Achiziții

ANUNT 9

Investeste in OAMENI!

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia

Contract POSDRU/110/5.2/G/88012

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA ECHIPAMENTE INFORMATICE
 

Data publicarii anuntului: 16.08.2013

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 02.04.2012.

In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare atribuie contract de achizitie publica echipamente informatice prin aplicarea procedurii de prospectare a pietei – studiu de piata, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” a urmatoarelor echipamente:

-      Multifunctionale, cod CPV 30232110-8 

-      Videoproiectoare, cod CPV 38652120-7

-      Ecrane pentru videoproiectoare, cod CPV 38653400-1

-

-      Telefoane birou, cod CPV 32550000-3

 

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012.

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti, sector 1, Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 30.10.2013, ora 12.00

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti, sector 1, Str. Garlei Nr. 1B, in data de 30.10.2013, ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului din str. Gârlei nr 1B, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro.

logo color fond alb

 

ANUNT  8

16.07.2013

Investeste in OAMENI!
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia
Contract POSDRU/110/5.2/G/88012

ANUNT ACHIZITIE MOBILIER DE BIROU
 COD CPV 39130000-2

Notificare 2.08.2013

Aici puteti consulta procesul verbal de selectare al ofertei castigatoare.

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 02.04.2012.

In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare intentioneaza sa atribuie contractul de achizitie mobilier de birou, cod CPV : 39130000-2, prin aplicarea procedurii de prospectare a pietei – studiu de piata, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” de mobilier de birou ( 6 birouri, 12 scaune, 3 dulapuri, 1 corp arhivare), cod CPV 39130000-2. Prestatorul va presta serviciile mai sus mentionate la comanda ferma a beneficiarului, efectuata cu cel putin 2 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor.

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012.

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 02.08.2013, ora 12.00

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in data de 02.08.2013, ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului în: str Gârlei nr 1, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro.

logo color fond alb

ANUNT 7 

Investeste in OAMENI!

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia

Contract POSDRU/110/5.2/G/88012

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE INFORMATICE
 

COD CPV 30213100-6

Data publicarii anuntului: 24.05.2013

Notificare 14.06.2013

Aici puteti consulta Procesul verbal de selectare a ofertei castigatoare.

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 02.042012.

In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare intentioneaza sa atribuie contractul de achizitie echipamente informatice, cod CPV: 30213100-6, prin aplicarea procedurii de prospectare a pietei – studiu de piata, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” de calculatoare portabile, cod CPV 30213100-6.

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012.

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 13.06.2013, ora 12.00

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in data de 13.06.2013, ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului în: str Gârlei nr 1, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro.

ANUNT 6

Investeste in OAMENI!

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia

Contract POSDRU/110/5.2/G/88012

 

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA CONTRACT PRESTARI SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

 COD CPV 80500000-9

Data publicarii anuntului: 05.02.2013

Notificare

28.02.2013

Aici puteti consulta Procesul verbal de selectare a ofertei castigatoare.

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 02.04.2012.

In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare intentioneaza sa atribuie contractul de prestari servicii de formare competente comune- competente antreprenoriale, si servicii de formare operator introducere, prelucrare si validare date pe calculator, cod CPV 80500000-9 prin aplicarea procedurii competitive, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” de servicii de formare competente comune, competente antreprenoriale si servicii de formare operator introducere, prelucrare si validare date pe calculator,  cod CPV 80500000-9. Prestatorul va presta serviciile mai sus mentionate la comanda ferma a beneficiarului, efectuata cu cel putin 2 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor.

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012.

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 22.02.2013, ora 12.00.

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti, Str. Garlei Nr. 1B, in data de 22.02.2013, ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului în str Gârlei nr 1, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro.

 

ANUNT 5

Investeste in OAMENI!

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia

Contract POSDRU/110/5.2/G/88012

 

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA CONTRACT SERVICII DE CONSILIERE PROFESIONALA

 COD CPV 79998000-6

Data publicarii anuntului: 03.07.2012

Notificare

14.07.2012

Pana la data limită de primire a ofertelor a fost inregistrata o  oferta, după cum urmează:

  1. SC K Consulting Management and Coordination SRL, nr. de inregistrare 11/13.06.2012

Oferta primita a  fost evaluata din punct de vedere al cerinţelor minime, prescripţiilor, caracteristicilor de natură tehnică stabilite prin documentaţia pentru ofertanţi  transmisă operatorilor economici.

Pentru ofertele care au indeplinit cerinţele minime, prescripţiile, caracteristicile de natură tehnică, etc. descrise in documentaţia elaborată pentru achiziţia de servicii tipografice in cadrul proiectului Promovarea Antreprenoriatului in Mediul Rural”,  s-a aplicat criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

In urma aplicării criteriului de atribuire a rezultat urmatoarea situaţie:

Nr.crt.

Denumire ofertant

Pretul ofertat lei, fara TVA

Ierarhie

1.

SC K Consulting Management and Coordination SRL

10920.00

1

In conformitate cu prevederile documentaţiei pentru ofertanţi elaborată pentru achizitia de servicii de consiliere in cadrul proiectului « Promovarea Antreprenoriatului in Mediul Rural » oferta selectată şi declarată câştigatoare este oferta depusă de SC K Consulting Management and Coordination SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Badea Cartan nr 14, Corp B, Parter, Sector 2,  pentru preţul oferit de 10.920lei, fara TVA.

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 02.04.2012.

In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare intentioneaza sa atribuie contractul de prestari servicii de consiliere profesionala, cod CPV: 79998000-6, prin aplicarea procedurii de prospectare a pietei – studiu de piata, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” de servicii de consiliere profesionala, cod CPV 79998000-6. Prestatorul va presta serviciile mai sus mentionate la comanda ferma a beneficiarului, efectuata cu cel putin 2 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor.

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012.

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 13.07.2012, ora 12.00.

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti, Str. Garlei Nr. 1B, in data de 13.07.2012, ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului în str Gârlei nr 1, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro.

 

ANUNT 4

Investeste in OAMENI!

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia

Contract POSDRU/110/5.2/G/88012

 

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA CONTRACT SERVICII DE AUDIT

 COD CPV 79212000-3

Data publicarii anuntului: 15.06.2012

Notificare

26.06.2012

Pana la data limită de primire a ofertelor au fost inregistrate 4 oferte, după cum urmează:

  1. SC AUDIT CONSULT GROUP SRL, nr. de inregistrare 7/19.06.2012

  2. SC GROUP EXPERT CONSULTING SRL, nr. de inregistrare 8/20.06.2012

  3. SC EXPERT ONE TEAM AUDIT SRL, nr de inregistrare 9/22.06.2012

  4. CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL MAIET DORINA ELENA, nr de inregistrare 10/25.06.2012

Toate ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al cerinţelor minime, prescripţiilor, caracteristicilor de natură tehnică stabilite prin documentaţia pentru ofertanţi transmisă operatorilor economici.

Pentru ofertele care au indeplinit cerinţele minime, prescripţiile, caracteristicile de natură tehnică, etc. descrise in documentaţia elaborată pentru achiziţia de servicii de audit financiar in cadrul proiectului Promovarea Antreprenoriatului in Mediul Rural”, s-a aplicat criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

 In urma aplicării criteriului de atribuire a rezultat urmatoarea situaţie:

Nr.crt.

Denumire ofertant

Pretul ofertat lei, fara TVA

Ierarhie

1.

SC GROUP EXPERT CONSULTING SRL

15850.00

1

2.

CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL MAIET DORINA ELENA

16000.00

2

3.

SC AUDIT CONSULT GROUP SRL

32000.00

3

4.

SC EXPERT ONE TEAM AUDIT SRL

36000.00

In conformitate cu prevederile documentaţiei pentru ofertanţi elaborată pentru achizitia de servicii de audit financiar in cadrul proiectului « Promovarea Antreprenoriatului in Mediul Rural » oferta selectată şi declarată câştigatoare este oferta depusă de SC GROUP EXPERT CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 397, Bl N, Sc. A, Et. 3, Ap. 9, Punct de lucru : Bucuresti, Sector 1, Str. Maica Alexandra, nr 5. pentru preţul oferit de 15.850 lei, fara TVA.

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 02.04.2012.

In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare intentioneaza sa atribuie contractul de prestari servicii de audit, cod CPV : 79212000-3, prin aplicarea procedurii de prospectare a pietei – studiu de piata, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” de servicii de audit, cod CPV 79212000-3. Prestatorul va presta serviciile mai sus mentionate la comanda ferma a beneficiarului, efectuata cu cel putin 2 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor.

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012.

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 25.06.2012, ora 12.00

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in data de 25.06.2012, ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului în: str Gârlei nr 1, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro.

ANUNT 3

Investeste in OAMENI!

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia

Contract POSDRU/110/5.2/G/88012

 

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA CONTRACT SERVICII TIPOGRAFICE

 COD CPV 79823000-9

 Data publicarii anuntului: 20.05.2012

 

Notificare

16.06.2012

Prin prezenta, FUNDATIA SOCIETATEA CIVILA PENTRU EDUCATIE SI INFORMATIZARE, cu sediul în Str. Garlei nr. 1B, sector 1, Bucureşti, comunică ofertantul câştigător al procedurii „cercetare a pietei” având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie – prestari servicii tipografice, servicii de tiparire si livrare, cod CPV : 79823000-9, în cadrul proiectului “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, proiect aprobat de catre AMPOSDRU conform contractului de finanţare nr. POSDRU/110/5.2/G/88012

Au fost primite prin posta 3 oferte pana la data de 15.06.2012, ora 12.00 de la următorii operatori economici:

  1. SC EPRINTURI TIPAR DIGITAL SRL, cu oferta financiara in      valoare de 3570 lei fara T.V.A.
  2. SC OLEMEX SERV SRL, cu oferta financiara in valoare      de 3818,5 lei fara T.V.A.
  3. SC HENOFAN DESIGN SRL, cu oferta financiara in valoare      de 4980 lei fara T.V.A.

În urma deschiderii ofertelor la data 15.06.2012, ora 13:00, s-au constatat urmatoarele:

Ofertele depuse au fost conforme din punct de vedere al documentelor de calificare solicitate in documentaţia de atribuire.

Analizând ofertele financiare ale ofertantilor, SC EPRINTURI TIPAR DIGITAL SRL a fost desemnat câştigător.

UPDATE: Perioada de primire a ofertelor se prelungeste pana la data de 15.06.2012, ora 12.00.

Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 02.042012.

In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare intentioneaza sa atribuie contractul de prestari servicii tipografice, servicii de tiparire si livrare, cod CPV : 79823000-9, prin aplicarea procedurii de prospectare a pietei, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” de servicii tipografice, servicii de tiparire si livrare, cod CPV 79823000-9. Prestatorul va presta serviciile mai sus mentionate la comanda ferma a beneficiarului, efectuata cu cel putin 2 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor.

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012.

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 30.05.2012, ora 12.00.

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in data de 30.05.2012, ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului în: str Gârlei nr 1, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro .

ANUNT 2

Investeste in OAMENI!

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia

Contract POSDRU//110/5.2/G/88012

 

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA CONTRACT FURNIZARE SERVICII DE PUBLICITATE

 COD CPV  79341000-6

Data publicarii anuntului: 07.05.2012

Notificare

24.05.2012

Prin prezenta, FUNDATIA SOCIETATEA CIVILA PENTRU EDUCATIE SI INFORMATIZARE, cu sediul în Str. Garlei nr. 1B, sector 1, Bucureşti,  comunică ofertantul câştigător al procedurii „cercetare a pietei” având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie – prestari servicii de publicitate (difuzare spoturi radio), cod CPV : 79341000-6,  în cadrul proiectului   “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, proiect aprobat de catre AMPOSDRU conform contractului de finanţare nr. POSDRU/110/5.2/G/88012

Au fost primite prin posta o  oferta pana la data de 23.05.2012, ora 12:00, de la următorul operator economic:

1. S.C. REGAL S.R.L., cu sediul sediul social in Rimnicu Valcea, cu oferta financiara in valoare de 10.000 lei fara T.V.A.

În urma deschiderii ofertelor la data 23.05.2012, ora 13:00, s-au constatat urmatoarele:

Oferta depusa de S.C. REGAL S.R.L. este conforma din punct de vedere al documentelor de calificare solicitate in documentaţia de atribuire.

Analizând oferta financiara a ofertantului, S.C. REGAL S.R.L. a fost desemnat câştigător.

UPDATE: Perioada de primire a ofertelor se prelungeste pana la data de 23.05.2012, ora 12.00.

          Fundatia  Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 02.04.2012.

         In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare intentioneaza sa atribuie contractul de prestari servicii de publicitate (difuzare spoturi radio), cod CPV : 79341000-6, prin aplicarea procedurii de cercetare a pietei, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

 Descrierea obiectului contractului:

           Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” de servicii de publicitate (difuzare spoturi radio), cod CPV 79341000-6. Prestatorul va presta serviciile mai sus mentionate la comanda ferma a beneficiarului, efectuata cu cel putin 2 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor.

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 17.05.2012, ora 12.00

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in data de 17.05.2012 ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului în: str. Gârlei nr 1, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro .

ANUNT 1

Investeste in OAMENI!

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara nr. 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: Promovarea antreprenoriatului in mediul rural din zona Sud –Vest Oltenia

Contract POSDRU//110/5.2/G/88012


ANUNT ACHIZITIE PUBLICA CONTRACT FURNIZARE SERVICII DE PUBLICITATE

COD CPV 79341000-6

UPDATE: Perioada de primire a ofertelor se prelungeste pana la data de 20.02.2013, ora 12.00.

          Fundatia  Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare in parteneriat cu Primaria Comunei Vaideeni, Primaria Comunei Costesti si S.C. LOGICONS S.A. implementeaza proiectul “Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2 “ Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, incepand cu data de 2.04.2012.

         In cadrul acestui proiect Fundatia Societatea Civila pentru Educatie si Informatizare intentioneaza sa atribuie contractul de furnizare servicii de publicitate (anunturi publicitare), cod CPV : 79341000-6, prin aplicarea procedurii de cercetare a pietei, privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013.

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea in cadrul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural” de servicii de publicitate (anunturi publicitare), cod CPV 79341000-6. Prestatorul va presta serviciile mai sus mentionate la comanda ferma a beneficiarului, efectuata cu cel putin 2 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor.

Sursa de finantare: Bugetul proiectului “ Promovarea antreprenoriatului in mediul rural”, ID 88012

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesati pot transmite oferta prin posta, curierat sau depunere personala, pe adresa beneficiarului : Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in atentia d-nei Loredana Predescu – Manager Proiect sau pe adresa de email: office@edu-info.ro

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : Pretul cel mai scazut.

Mod de prezentare a ofertei: Ofertele trebuie redactate in limba romana. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

Termen limita de propunere a ofertelor: 30.04.2012, ora 12.00.

Deschiderea ofertelor se va face la sediul beneficiarului din Bucuresti Str. Garlei Nr. 1B, in data de 30.04.2012, ora 13.00.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus va fi respinsa.

Documentaţia privind procedura de atribuire poate fi ridicată de la sediul solicitantului în: str Gârlei nr 1, Sector 1, Bucureşti sau poate fi solicitata pe email la adresa: office@edu-info.ro .